Böcker om Tobak

Böckerna

i denna katalog är nya respektive antikvariska böcker, de antikvariska böckerna är om inte annat anges, häftade och i gott antikvariskt, skick. Alla priser är inklusive moms. Porto och i förekommande fall emballagekostnader tillkommer, Order expedieras mot postförskott om ej annat har överenskommits. Om en beställd bok har sålts lämnas inget särskilt meddelande om detta.

OBS! Beställ böcker från denna katalog genom att klicka här!


Böcker om Tobak

13.031 Andbert,P.G: Konsten att röka pipa. 1956. Inb. 48s. Ill. 75,00

13.032 Collin,K: Tobak. 1963. Inb. Ill. 137s. 175,00

13.033 Cramer,H.B.J: Vår angenäma last. 1947. Ill. 167s. 65,00

13.034 Glamann,K: 75-foreningen 1875-1950. Kbhvn 1950. Inb. Ill.  388s. Ngt nött. 175,00

13.035 Hammarlund,O: Rökringar. En liten bok om tobak. 1961. 118s. Ill. SEK     250

13.036 Hansmann,C: Tabak seit anno tabac. München 1961. 70s.  Ill. Inb. 175,00

13.037 Krantz,C: Den svenska pipboken. 1946. 167s. Ill. Ngt nött SEK     250

13.038 Loewe.W: Petum optimum. En bok om tobakens historia inom  odling, handel och idustri i sverige från början av  1600-talet till modern tid. 1990. 232s. Ill. Inb. SEK     250

13.039 Marcus,M: Den svenska tobaksindustrien år 1908. Ak.Avh.  1911. 304s. SEK     400

13.040 Minnesskrift utgiven med anledning av Svenska  tobaksmonopolets 25-åriga verksamhet. 1940. 536s. Inb. Ill. 100,00

13.041 Nordström.L: En gammal stockholmsfirmas historia. Om  firman Jac. Fr. Ljunglöfs tobaks ab. 1930. 395s. 125,00

13.042 Om tobak i sverige. Jubileumsskrift 1915-65. 1965. 365s.  Ill. Inb. 125,00

13.043 P.C.Rettig & Co 1845 - 1945. Ett blad ur tobaksindustriens  historia i finland. Åbo 1950. Inb. Ill. 303s. SEK     300

13.044 Pipens historie i hundre år 1844-1944. G.Larsens  pipefabrik a/s. Lillehammer. 1944. 78s. Ill. 150,00

13.045 Richter-Frich,Ö: Boken om tobak. Ill av A.Hallman.  2:a upplagan 1966. Inb. 126s. 80,00

13.046 Richter-Frich,Ö: Boken om tobak. Ill av A.Hallman. 1934.  Dek oklbd. 124s. SEK     350

13.047 Schönkopf.L: Piprökarnas sköna värld. 1990. Inb. Ill. 50,00

13.048 Storm P og tobakken. Kbhvn 1955. 64s. Ill. 100,00

13.049 Tjechov,A: Om tobakens skadlighet. 1960. 32s. Ett teaterstycke. 75,00

13.050 Weber,C: Vägledning för piprökare. 1969. 110s. Ill. 65,00


OBS! Beställ böcker från denna katalog genom att klicka här!