Böcker om svamp

Böckerna

i denna katalog är nya respektive antikvariska böcker, de antikvariska böckerna är om inte annat anges, häftade och i gott antikvariskt, skick. Alla priser är inklusive moms. Porto och i förekommande fall emballagekostnader tillkommer, Order expedieras mot postförskott om ej annat har överenskommits. Om en beställd bok har sålts lämnas inget särskilt meddelande om detta.

OBS! Beställ böcker från denna katalog genom att klicka här!


Böcker om svamp
 
 6.500  Andersson,N.J: Våra bästa Mat-Svampar. Kortfattad anvisning till de i vårt land förekommande mest matnyttiga
svamparnes igenkännade och användning. 1867. 16s. + Kol pl . Nött fläckat ex i samtida enkelt band.    SEK   1500

6.502  Arrhenius,J: Nordens matsvampar, deras odling och användning efter W.Robinson. 2:a uppl. 1881. 4,Ix,2,165,3s. Med
i texten intryckta bilder. Dek oklbd.    SEK   800

6.503  Bülow,W: Bülows lilla svampbok. 1939. 142s. Ill. Obd. m skomsl.    SEK   100

6.505  Bülow,W: Svampar för hem och skola. En svampkarta och 86 bilder. 35 helsidesplanscher. 1916. Okbld. 258s.
SEK   380

6.507  Davidsson,S: Våra svampar och deras användning i hushållet. 1936. 48s.    SEK   60

6.578  Esséen,U: Svampbröd och svamprätter. En liten hjälpreda. 1915. 30s.  SEK200

6.508  Ferdinandsen,C/Winge,Ö: Mykologisk ekskursionsflora. Vejledning til bestemmelse af danske storsvampe. 3:e
udgaven. Kbhvn 1978. Med 664 ill. 434s. Obd.    SEK   300

6.509  Forslund,B: Svamp till tusen. 1979. 153s.    SEK   60

6.511  Fries,E: Sveriges ätliga och giftiga svampar tecknade efter naturen. 1860. 2,53,2s + 95 kolorerade planscher. 4:o.
Texten + 15 första planscherna ngt fläckade. Senare enkelt klotband.    SEK   14000

6.514  Hartman,C: Skandinaviens ätliga och giftiga svampar. 1874. 8,71s + 8 Kol pl. Ngt nött oklbd.    SEK   750

6.515  Harwerth,W: Das kleine Pilzbuch. Einheimische Pilze nach der Natur gezeichnet. Insel=Bücherei Nr. 503. 54s. 36
färgpl.    SEK   125

6.594  Hill,N: The mushroom cookbook. Ldn 1994. 64s. Färgill. Obd..  SEK129

6.516  Holmberg,P/Hallbert,B-M: Svenska landskapssvampar. 1992. Obd. Färgill. 93s.    SEK   165

6.518  Holmberg,P: Vår bästa svampar. 1995. Obd. Färgill. 124s.    SEK   95

6.519  Hurst,J/Rutherford,L: Mushrooms and truffels. Ldn 1991. 120s. Färgill. Obd.    SEK   129

6.520  Ingelström,E: Nordisk familjeboks svampbok. 1942. Obd. 111s. + 8 färgpl.    SEK   100

6.521  Ingelström,E: Svampflora. Med 126 svampfotografier. 1940. 216s + 64 pl + reg. Obd.    SEK   200

6.601 Jordan,P/Wheeler,S: Les champignons, connaitre et cuisiner. Paris 1996. Färgill. Obd. 256s.  SEK   385

6.522  Kalamark,R/Svensson,T: Första svampboken. 1989. 64s. Färgill. Obd.    SEK   50

6.524  Kongl Maj:ts Kung. ang. Tullen på utgående swamp. 30 majii 1820. 2s.    SEK   200

6.526  Lönnegren,A.V: Nordisk svampbok med beskrifning öfver Sveriges och norra europas allmännaste ätliga och giftiga
svampar. De ätligas insamling, förvaring, anrättning, odling och beredning för afsättning i handeln. Med 64 bilder i färgtryck å 4
planscher. 1904. Obd.    SEK   300

6.527  Lönnegren,A.V: Praktisk champignonodling jemte handledning för odling af några andra ätliga svampar. 1887. 96s.
Tagen ur band.    SEK   300

6.527  Lönnegren,A.V: Praktisk champignonodling jemte handledning för odling af några andra ätliga svampar. 1887. 96s.
inbunden.    SEK   500

6.528  Obermayer,W: Unsere Wichtigsten Pilze in Wort und Bild. Mit 43 abb auf 24 tafeln in feinsten Farbdruck. Stuttgart u.å.
C:a 1910. Obd. 36s + 24 oljetryckspl.   SEK   2500

6.623  Olivier/Savignac/Sourzat: Truffe et Trufficulture. Perigeux 1996. 268s. Färgill.  SEK599

6.529  Palm,B: Dr Björn Palms Svamp-katekes. 1916. 22s.    SEK   50

6.530  Palm,B: Dr Björn Palms Svamp-katekes. Ny upplaga 1936. 24s.    SEK   30

6.531  Persson,O: Kantareller. Ill av Bo Mossberg. 1994. Obd. 117s.    SEK   160

6.532  Persson,O: Våra ätliga svampar. Färgfotografier och text. 1942. Obd. 80s.    SEK   50

6.533  Phillips,R/Jacobsson,S: Norstedts stora svampbok. 1994. 288s. Färgill. Obd.    SEK   250

6.534  Reitz,R: Mushroom cookery. New York 1945. 206s. Obd.    SEK   125

6.535  Romell,L: Nordisk svampkarta. Stor kolorerad karta + Palm,B: Svensk svampkatekes. 22s. 1919.+ Davidsson,S: Våra
svampar och deras användning i hushållet. 48s. 1936.    SEK   300

6.536  Silfversparre,H: Nybörjarens svampbok upptagandes de vanligaste av våra svampar. 1925. 56s.    SEK   50

6.538  Smitt,J.W: Skandinaviens förnämsta ätliga och giftiga svampar. 1863. 4,69,2s. Ohft.    SEK   750

6.636  Strömbom,N.G: Våra vanligaste Svenska Svampar, ätliga och giftiga. Försök till handledning i svampkännedom för
nybegynnare. Alingsås 1881. Två första läggen 32s.  SEK100

6.539  Strömbom,N.G: Våra vanligaste svenska svampar, ätliga och giftiga. 4:e uppl. 1896. 96s+ kol. pl. Olbd.    SEK   350

6.540  Strömbom,N.G: Våra vanligaste Svenska svampar, ätliga och giftiga. Försök till handledning i svampkännedom för
nybegynnare. 2:a uppl. 1882. Obd. 75s + 1 oljetryckspl.    SEK   275

6.541  Svampkarta över stockholmstrakten. 1933. 10s. + karta.    SEK   200

6.542  Swartz,O: Svamparter, saknade i fl. Svec,L., fundne i Sverige och beskrifne af Olof Swartz. Fortsättning 13s. (i) KVA
handl 2:a kvartalet 1810. 2 kopparstick.    SEK   350

6.638  Tollin,S: Svamp, att plocka och laga. 1980. Obd. Färgill. 106s.  SEK50

6.543  Våra svampar och deras användning i hushållet. 1909. 48s    SEK   150

6.544  Våra svampar och deras användning i hushållet. 1919. 48s    SEK   100


OBS! Beställ böcker från denna katalog genom att klicka här!