Kokbokhandeln Connoisseur Katalog 53
146 böcker om öl

Böckerna

i denna katalog är nya respektive antikvariska böcker, de antikvariska böckerna är om inte annat anges, häftade och i gott antikvariskt, skick. Alla priser är inklusive moms. Porto och i förekommande fall emballagekostnader tillkommer, Order expedieras mot postförskott om ej annat har överenskommits. Om en beställd bok har sålts lämnas inget särskilt meddelande om detta.

OBS! Beställ böcker från denna katalog genom att klicka här!


Böcker om öl

53001. Pripps: “Kom in på en öl och en smörgås”130 s. + grammofonskiva, Beppes plojar. obd. 82.

53002. A.-B. Smålands Bryggerier 1929 - 1939. Krönleins Bryggeri 1864 - 1939. Egnells Bryggeri 1864-1914-1939. 73, (7) s. Originalhäfte. 14.

53003. AB Stockholms bryggerier. Museet vid hornsberg. 1939. 24 s. ohft. 114.

53004. Af Komiten infordrade utlåtanden och uppgifter från öfverståthållareembetet och konungens befallningshafvande m. fl. angående handeln med maltdrycker. 1899. 140 s. tagen ur band. 91.

5305. Ahlbom, N. Hurra för humle, hurra för malt. 1959. 175, (1) s. Exlibris 'Birger Ygge'. ohft. 69.

5306. Anmärkningar wid Ängelsmännernas bryggningssätt, uti någre bref til dublinske wetenskaps societeten ingifne. ; och nu til wåra idoge hushållares efterrättelse och widare undersökning på swenska öfwersatte. Stockholm, tryckt på Lars Salvii : kostnad. 1748. 46 s. tagen ur band. 140.

5307. Beer Can Collectors News report. Vol. 10 No. 1. Jan - Feb, 1979. 31 s. Originalhäfte. 19.

5308. Beer Can Collectors News report. Vol. IX No. 1 Jan. -Feb. 1979. 37, (2) s. Originalhäfte. 17.

5309. Beer Can Collectors News report. Vol. IX No. 3 May-June, 1979. 28, (2) s. Originalhäfte. 18.

53010. Beer Can Collectors News report. Vol. IX No. 4 july - aug, 1979. 21, (1) s. Originalhäfte. 21.

53011. Beer Can Collectors News report. Vol. IX No. 5 sept.-oct., 1979. 29, (1) s. Originalhäfte. 28.

53012. Beer Can Collectors News report. Vol. VII No. 5 sept.-october, 1977. 29, (2) s. originalhäfte. 16.

53013. Beer Can Collectors News report. Vol. VII No. 6. Nov - Dec, 1977. 47 s. Originalhäfte. 20.

53014. Beer Can Collectors of america. Guide to united states beer cans. 1976. 152 s. Originalhäfte. 29.

53015. Beskrifning. Patent på Sätt att framställa ölvört. A. Hellwig. (2) s. + en plansch. tagen ur band. 145.

53016. Betänkande och förslag angående beskattning af maltdrycker afgifvet den 11 dec. 1891 af dertill i nåder förordnade komiterade. 1891. 94, (1) s. tagen ur band. 90.

53017. Betänkande och förslag angående beskattning af maltdrycker med iakttagande att svagdricka fritages från beskattningen. 1892. 55 s. tagen ur band. 93.

53018. Deutscher Brauerbund (Hrsg.): Bier unser volksgetränk. Ein dokumentarisches Bildwerk über das Bier Hannover: Steinbock-Verlag, 1957. 137, (1) s. Grönt klotband. Exlibris 'Birger Ygge'. 78.

53019. Bring, Samuel E. & Simonsson, Sten & Thunæus, Harald & Björkbom, Lars. S:t Eriks bryggeri på kungsholmen, pilsenerbryggeriet, Gustaf Piehls Brygger, F. W. Billes Bryggeri m. fl. Aktiebolaget stockholms Bryggerier 1889 - 1910. 1964. 438 s. + 1 tabell. Originalhäfte. 38.

53020. Bring, Samuel E. & Simonsson, Sten. Grönwalls Bryggeri, Nürnbergs bryggeri och wienerbryggeriet. 1956. 285 s. Originalhäfte. 40.

53021. Bring, Samuel E. Anders och Pehr Bjurholms Bryggerier. 1949. 228 s. ouppskuret Originalhäfte. 37.

53022. Bring, Samuel E. Bryggerier och Bryggare i Stockholm under senast förflutna hundra år. 1927. 60 s. Originalhäfte. Namnteckning på främre omslag. 36.

53023. Bring, Samuel E. Münchens Bryggeri 1855 - 1910. 1935. 98 s. Originalhäfte. 39.

53024. Bring, Samuel E. S:t eriks bryggeri på Åsögatan (F. D. Neumüllers bryggeri) 1676 - 1910. 1939. 164, (1) s. Originalhäfte. 41.

53025. Bryggaren i Gent. Historisk novell af Ludwig Köhlre. 1864. 126 s. Ngt nött klotband. 143.

53026. MÅRTENSON, STURE./ATTMAN, ARTUR. Bryggerinäringen i Göteborg. Del I-II + Förteckning över bryggare och bryggerier i Göteborg före 1810 + 15 diagram i särskild skyddskassett. Göteborg 1961. 389;221;45 s. Illustrerade. Originalklotband. 3 vol

53027. Bussell, Darrold. Foreign Beer Cans. Des Moines, Iowa: Wallace-Homestead Book Co, 1977. 118 s. Förfdedikation. Originalhäfte. 24.

53028. Carlsberg Bryggerierne. 1934. 24 s. + annonsplansch. ohft. 104.

53029. Carnegieska Porterbruket 1813 -1938. Historisk Del av Gösta Bodman. Teknisk Del av Arvid Uddenberg. 1938. 494 s. Skinnband med 5 upphöjda bind, gulddekorerad pärm samt helt guldsnitt. Främre omslag medbundet. 22. 0

53030. Carnegieska Porterbruket 1813 -1938. Historisk Del av Gösta Bodman. Teknisk Del av Arvid Uddenberg. 1938. 494 s. Nött skinnband. 23.

53031. Casparsson, R. Svenska Bryggeriindustriarbetareförbundet 1899 - 1929. en kort historik / utarb. på uppdrag av förbundsstyrelsen . 203 s. ohft. 100.

53032. Cederborgh, F. Humleodling. Praktisk handledning i humlegårdars ändamålsenliga anläggning och skötsel 1861. 33, (1) s. klotband med bägge omslag medbundna. 135.

53033. Cederborgh, F. Humleodling. Praktisk handledning i humlegårdars ändamålsenliga anläggning och skötsel 1861. 33, (1) s. ohft. 130.

53034. Code Index to the BCCA Guide to United States Beer Cans. 16 s. Originalhäfte. 26.

53035. Commerce-Collegii, Kungörelse om whad som bör iakttagas i anledning af den särskilda nederlags-frihet som uti kongl majts nådiga kungörelse den 31a sistl. martii år under wissa wilkor medgifwen för whita och släta bomullslärster, rättelduk, porter, arrac och win. 1817. (4) tagen ru band. 118.

53036. D. Carnegie & Co. 1803-1953. En hundrafemtioårig merkantil och industriell verksamhet. 1953. 385, (1) s. Rött klotband. 5.

53037. Dag= och spisnings=ordning för stockholms galere efcader, på sin man i fatlaget, enligit hans maj nådige förordn. 1 s. 1740-tal. 146. -

53038. Dagspisning ordning åp kongl flottan för sin man i fatlaget under sjöexpeditionen för innewarande år. 1740-tal. 1 s. 126.

53039. Dallas, J. & McMaster, C. The beer Drinker's Companion. 1993. 128 s. obd. Inlagan vänd åt fel håll. 84. .

53040. Lohberg, Rolf (Red.) Das Grosse Lexikon vom Bier. Stuttgart, Scripta, 1984. 3. erw. u. aktual. A. 368 s. obd m sk. 77.

53041. Den store Törst. Tuborg. 1945. 62 s. obd. 99.

53042. Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan (Hrsg.) Ein Beitrag zur Geschichte des Bieres. (Freising, Ca. 1930) 35 s. ohft. 81.

53043. En utredning i Nykterhetsfrågan verkstäld på uppdrag af bryggerierna i göteborg. 1899. 29 s. ohft. 129.

53044. Engström, B. Bryggerarbetsgivareförbundet 1960-1975. 1985. 15 s. ohft. 105. .

53045. Enke's Bibliothek für chemie und technik unter berücksichtigung der volkswirtschaft. 5:e. Band. Die Bierbrauerei von Hans Leberle II. Teil. VII-XII, Stuttgart, Enke 1910-tal (erste ausgabe) 289 s. Första 6 sidorna saknas. Klotband. Ryggen lös. 75.

53046. Eskilstuna Bryggeri. 1876 - 1926. Exlibris 'Birger Ygge'. 35 s. Originalhäfte. 15.

53047. Et Besøk på Schous Bryggeri. 17, (3) s. ohft. 110.

53048. HAMBRO, C. J Frydenlunds Bryggeri. 100 år. 1859 - 1959. Træk av en norsk bedrifts historie i 75 aar. Med bidrag av Johannes Nelson og Bjarne Nissen. Oslo 1934. 4to. p. Illustrert. 356 s. Blått halvskinnband. 7.

53049. Förslag till förordning angående försäljning av pilsner m. m. 1918. 88 s. tagen ur band. 96.

53050. Gefle Bryggeri Aktiebolag Gustafsbro. 1857 - 1927. 1927. 34 s. Nött Originalhäfte. 25.

53051. Geist, J. Tydlig och fullständig anwisning att på ett mycket winstgifwande sätt odla humle. 1845. 44 s. + en plansch. Klotband. Bägge omslag medbundna. 134.

53052. Glamann, K. Bryggaren på Carlsberg. 1996. 248, (1) s. Originalband med skyddsomslag. 45.

53053. Glover, B. New Beer Guide. A guide to britain's small brewery revolution. 1988. 128 s. ohft. 79.

53054. Guanoberedning och humleodling. : Bepröfvadt sätt att genom intet kostande och allom till buds stående medel bereda en konstgjord guano...jemte praktisk anvisning till vintgifvande humeodling. Öfversättning från tyskan. 1857. 37, (11) s. tagen ur band. 141.

53055. Guinness. Dublin. 1952. 70 s. Klotband. 98.

53056. Göteborg bryggare gilles protokoll 1661-1846. 1946. 378 s. Originalband. 1.

53057. Habich, G. Handbok för praktiska ölbryggare. 1859. 90, (6) s. + en plansch. ohft. 132. 0

53058. Hallbäck, Sven Axel. Bryggerinäringen i Vänersborg. 1642 - 1962. 1964. 102, (1) s. Originalhäfte. 48.

53059. Hamberg, Ove. Svensk Bryggeriindustri 1885-1985. 1985. 287 s. Originalband. 49.

53060. Hambro, C. J. Frydenlunds Bryggeri. Træk av en norsk bedrifts historie i 75 aar. 1934. 162 s. Exlibris 'Birger Ygge'. Ngt nött blått halvskinnband med övre blått snitt. 35.

53061. Heine, H. Bryggerikornet. dess odling och egenskaper (1896). Extrakt ur annan bok s.169-292. Halvklotband. 85.

53062. Hellström, Hans. Med öl i blodet. 1996. 100 s. obd m sk. 86.

53063. Helmfrid, B. ...ibland handtvercken dhet förnämbste... Studier i norcopensisk bryggerihistoria : Utgivna i anledning av AB Norrköpings Förenade beyggeriers hundraårsjubileum 1959. Norrkiöping 1959 . Illustrerad. 160 s. ohft. 71.

53064. Hercher, Heinrich. Ölbrygd enligt Bayerska metoden. 1869. 43, (9) s. ohft. 133.

53065. Hjern, H. Historik över Avdelning 57. 1909 - 1939. Svagdricksbryggeriarbetarnas göteborgsavd. av Sv. bryggeriindustriarb.-förbundet 80 s. + annonssidor. ohft. med lös främre omslag. 107.

53066. Hofsten, N. Pors och andra humleersättningar och ölkryddor i äldre tider. Bog Myrtle (Myrica gale) and other Substitutes for hops in former times. 1960. 245, (2) s. Exlibris 'Birger Ygge'. Originalhäfte. 57.

53067. Hägge, Eric. Skepparsonen som blev bryggare. Om falcon i Falkenberg. 1956. 179, (8) s. Originalhäfte. 47.

53068. Hälsingborgs Bryggeri. 1850 1925. En minnesskrift med anledning av 75-års jubiléet. 1925. 35, (1) s. Originalhäfte. Ngt solkigt. 11.

53069. Jackson, M. The new world guide to Beer. 1988. 256 s. Originalband med skyddsomslag. Inlagan fuktskadad. 13.

53070. Jackson, M. The simon & Schuster Pocket Guide to Beer. 1996. 207 s. obd m sk. 73.

53071. Jalowetz. Pilsner Malz. Zusammengestellt aus vorliegenden, zum Teile veröffentlichten Arbeiten, insbesondere Gutachten, nebst eigenen Erfahrungen und Ansichten Wien, Verlag Institut für Gärungsindustrie 1931 . 192 s. Ngt nött klotband. .

53072. Jephson, C. H. & swahn, S. Tyska Bryggaregården Karlskrona 1693 - 1943. 1943. 203, (1) s. + 10 planscher. historik efter handlingar och protokoll / utarb. av Carl Herman Jephson och Sven-Öjvind Swahn Originalhäfte. 31.

53073. Johan-Olsen, Olav. Om øllet og dets udvikling fra oldtid til nutid. Udgivet af Frydenlunds bryggeri. Kristiania 1900. 164 s. klotband.. 6.

53074. Kjellberg, S. Att dricka öl. 1962. 175, (2) s. klotband. 59.

53075. Kjellberg, S. Att dricka öl. 1962. 175, (2) s. Originalhäfte. 58.

53076. Kongl maj nådige reglemente, hwarefter utspisning på kongl maj örlogs skepp, när de äro til sjös, kommer at lämpas, 1743. 1 s. Ihopvikt ark. 147.

53077. Kongl. Maj:ts befallningshafvandes och kongl. jernvägsstyrelsens utlåtande i anledning af komitens för revision af gällande stdganden angående försäljning af vin och maltdrycker m. m. 1900. 104 s. tagen ur band. 92.

53078. Kongl. Majts och rikets ramar-collegii kungörelse angående tullfri utförsel till utrikes orter af malt bönor och wicker. 1820. (4) s. tagen ur band. 120.

53079. Kongl. Majts nådiga kungörelse, angående förbud emot införsel af porter och om importens inställande, tills widare, af utländske bomullstyger, arrac och winer. 1817. (4) s. tagen ur band. 117.

53080. Kongl. Majts nådiga kungörelse, angående husbehofs bryggeri-accifen för malt. 1803. (4) s. tagen ur band. 121.

53081. Kongl. Majts och rikets Commerce-Collegii Kungörelse, angående fri införsel af porter. 1808. (4) s. tagen ur band 123.

53082. Kongl. Majts stadga och förbud angående utländsk humbles införande i riket. 1731. (4) s. tagen ur band 122.

53083. Kongl. Majts ytterligare stadga och förbud emot utländsk humblas införande i riket. 1735. (4) s. tagen ur band. 124.

53084. Lærebog i bryggeridrift udgivet af Dansk brygemester-forening. Første Bind. 1923. 222 s. ngt nött klotband. 50.

53085. Lindberg, Jean. Handbok för Svagdricks-Bryggare och mältare. : praktiskt-teoretiskt utarbetad på grund af egna tjugoåriga erfarenheter och med tillgodoseende af verldsberömda auktoriteters vetenskapliga upptäckter / af Jean Lindberg ; Med 220 illustrationer Stockholm Chelius 1892. 109, (1) s. + 6 annonssidor. Halvklotband. Exlibris 'Birger Ygge'. 44. 0

53086. Lindberg, Jean. teoretiks och praktisk handbok för ölbryggare. : utarbetad efter nyaste och bästa metoder inom bryggeriyrket, samt på grund af egen och andras erfarenhet / af Jean Lindberg ; med 20 teckningar i texten Stockholm Bonnier 1885. 144 s. Tagen ur band. 127. 0

53087. Lintner, Carl. Lehrbuch der Bierbrauerei. Nach dem heutigen Standpunkte der Theorie u. Praxis unter Mitwirkung der angesehensten Theoretiker und Praktiker Zugleich als erster Theil zu Otto Birnbaum”s Lehrbuch der landwirthschaftlichen Gewerbe. 7. Aufl Braunschweig: Vieweg und Sohn Vrlg., 1877 669 S. mit zahlr. in den Text eingedr. Holzstichen. 8°,. Halvskinnband. 76.

53088. SCHÉEL, FRITZ. (RED:) Lyckholms Bryggeri.. Minnesskrift i anledning av femtioårig verksamhet utgiven av aktiebolaget Pripp & Lyckholm. Göteborg Aktiebolaget Pripp & Lyckholm 1933 353 s. Illustrerad i sv/v och färg . 11planscher med bilder av 44 öletiketter mellan åren 1881-1931. Åtta av planscherna är tryckta på bättre papper i färglitografiskt tryck. Med kapitlet 'Bryggare och bryggerier i Göteborg i äldre tider. Studier i ett stycke göteborgsk näringshistoria' (146sid) av Lennart Wiberg... 353 s. Exlibris 'Birger Ygge'. Ngt nött halvskinnband. 61.

53089. SCHÉEL, FRITZ. (RED:) Lyckholms Bryggeri. Minnesskrift. 1933. .. Minnesskrift i anledning av femtioårig verksamhet utgiven av aktiebolaget Pripp & Lyckholm. Göteborg Aktiebolaget Pripp & Lyckholm 1933 353 s. Illustrerad i sv/v och färg . 11planscher med bilder av 44 öletiketter mellan åren 1881-1931. Åtta av planscherna är tryckta på bättre papper i färglitografiskt tryck. Med kapitlet 'Bryggare och bryggerier i Göteborg i äldre tider. Studier i ett stycke göteborgsk näringshistoria' (146sid) av Lennart Wiberg... 353 s. Originalhäfte. 62.

53090. Läsning för folket. Fjerde häftet. Om bryggning av öl och svagdricka s36-69. 1835. ohft. 138.

53091. Martells, J. The beer can collector's Bible. Ballantine New York 1977. 124 s. Originalhäfte. More than 3400 specimens in full color from all over America and around the world. This encyclopedic volume describes and illustrates everything the collector needs to know about beer can collecting. The rarities, freak cans and misprints, bear can history, how to open, grade, date, restore and display, popular offshoot hobbies, trays, openers, miniatures and a lot more, including tips on where to find the best specimens 27.

53092. Mat & Öl. tio mästerkockars menyer och det bästa ur deras receptsamlingar. 1985. 96 s. originalband. 12. .

53093. Matrikel över anställda och pensionärer vid aktiebolaget Pripp & Lyckholm med dotterbolag. 1947. 248 s. obd. 74.

53094. Meddelande nr 4 från industrihistoriska samlingarna. 1959. 48 s. ohft. 116.

53095. Meddelelser fra Carlsberg laboratoriet. I-II. Bind. 1882. 218, (2) s. + 4 tabeller.; 208, (4) s. Halvklotband. 54. 0

53096. Meyer, karl. De forenede Bryggerier 1891-1916. Ved Bogens Fremstilling har Kr. Kongstad ydet kunstnerisk Biatand. Nogle af Tegningerne er udførte af Poul Sæby. De forenede Bryggerier, København 1916 230, (3) s. Originalband. 10.

53097. Monson-Fitzjohn, G. J. Quaint Signs of olde inns. 1994. 157 s. ohft. 83 s.

53098. Mukoda, Naoki. The Beer Coasters Collection. Shiajuku Tokyo, Japan: Bijutsu Shuppan-Sha, 1989. 111, (1) s. Originalhäfte. 30.

53099. Mårtenson, Sture. Bryggerinäringen i Göteborg. Tiden från bryggaregillets tillkomst år 1661 intill 1800-talets början. Ak. Avh. Göteborg 1961. 389 s. + Diagram i en separat kassett. originalhäfte. 4.

53100. Olson, E. den 100åriga ölfejden. 1955. 21 s. ohft. 108.

53101. Olson, E. Pilsnerdricka. 1938. 16 s. ohft. 109.

53102. Opie, Amelia, f. Alderson, (1769-1853), Hemkomst-ölet eller balen. Novell, Stockholm Hjerta 1837. 42 s. tagen ur band. 137.

53103. Otto. F. J. Den rationelle ölbryggaren. eller fullständig theoretisk och praktisk anvisning att bereda olika sorter öl och svagdricka efter tyska, bäjerska och engelska methoden, samt engelsk porter : Till sjelfundervisning för bryggare och enskildta hushåll. Med 18 träsn Linköping 1848. 157, (1) s. ohft. Inlagan ngt fläckad. 128.

53104. Polhem, C. Nytt påfund at tappa öl ock win up ur källaren, utan at behöfva gå der in. 1969. facsimiletryck. (14) s. ohft. 115.

53105. Prechtl, J. Handbok för bryggning och maltberedning. : innehållande fullständiga underrättelser om alla dertill brukliga råämnen, beskrifning och ritning på de tjenligaste redskaper, och uppgifter öfver rätta sättet att frambringa öl, porter, ale, svagdricka, m.m. / af Joh. Jos. Prechtl ; med kopparstick ; öfvers. med tillägg och förändringar [af G. Scheutz] Stockholm 1833. 77, (6) s. + en plansch. Bibliotek för konst,slöjd och tillämpad vetenskap 131.

53106. Pripp & Lyckholm. Aktiebolaget. Årsredovisning, Revisionsberättelse för verksamhetsåret 1/10 1960 - 30/9 1961. 1961. 18 s. Originalhäfte. 8. .

53107. Protz, Roger. Öl på flaska. : klassiska ölsorter från hela världen / Roger Protz ; översättning: Eva Trägårdh och Monika Ivarsson ; [fackgranskning av översättningen: Olof Rosell] Stockholm 1998. 224 s. Originalband med skyddsomslag. 68. .

53108. Publication angående wite på oloflige hembrygder. 1741. (4) s. tagen ur band. 119.

53109. Redogörelse för lagstiftningen i sverige om handel med vin och maltdrycker m. m. samt gällande stdganden om sådan handel i några främmande länder. 1900. 165 s. tagen ur band. 95.

53110. Ressel, Art & Pete. Beer Cans Unlimited. 1976. 237 s. Originalband. 33.

53111. Risberg, Bo. Några anteckningar om Bryggaren Johan Risberg. Förfdedikation. 1949. 52 s. Originalhäfte. 46.

53112. Rothenbach, Fritz. Die Untersuchungsmethoden und Organismen des Gärungsessigs und seiner Rohstoffe. 1907. 237, (3) s. Originalband. 55. 0.

53113. Rön och tankar, om de hufwudsakligaste omständigheter, som egentligen befodra det berömda engelska öhls och drickas tilredande. ; samt nödiga anmärkningar derifrån för wårt bryggnings-sätt i allmänhet; så ock at giöra detta sennare : mera sundt och nyttigare. Likaledes nödige och nyttiga anmärkningar; wid distillerade korn- och- malt liqveurers eller brännewiners, bättre tilredande, samt fördelaktigare bruk; och ärhindran wid deszas nytta och förderf i allmänhet: : alt understödt af säkra försök, til den förståndiga allmänhetens granskning och eftertanka. Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström 1772.. 31, (1) s. Tagen ur band. 142.

53114. Sandwall, Sven. Svenska Bryggareföreningen 1885 -1935. 133 s. Brunt halvskinnband. 32.

53115. Schönfeld, F. Obergärige Biere und ihre herstellung. Zweite Auflage. Berlin Vlg. v. Paul Parey, 1938. 196, (20) s. Originalband. 51. .

53116. Sillner, Leo. Das Buch vom Bier. 1962. 240, (6) s. Ngt nött och solkigt Originalband. Exlibris 'Birger Ygge'. 53.

53117. Simonsson, Sten. Bryggerimuseet på Pripporama. 1971. 87 s. ohft. 70.

53118. Stjernquist, O. Om humlen dess odling behandling konservering och kännetecken. samt humlehandeln. Med 75 illustrationer. Stockholm 1884. 112 s. + 9 planscher. Nött halvskinnband. Inlagan fuktskadad. 136. .

53119. Svensk Bryggeritidskrift. Nr. 12 1941. Nr. 7 1942. Nr. 11 - 12 1943. Nr. 4, 11 1945. Nr. 6 1946. Nr. 8 1948. Nr. 12 1958. Nr. 4 - 5 1959. Nr. 7 1960. Nr. 3 1961. Nr 1 - 4 1962. varje häfte runt 55 s. ohft. 16 häften. 87.

53120. Svenska Bryggareföreningen 75 år. Minnesskrift 1960. 1960. 303, (1) s. Originalband. 3.

53121. Svenska Bryggareföreningens Medlemmar. 1900. 98 s. Exlibris 'Birger Ygge'. Ngt nött skinnband. 67.

53122. Svenska Bryggareföreningens månadsblad. No 7 1902. 234, (4) s. ohft. 101.

53123. Svenska Bryggareföreningens Porträttkatalog. 1925. 188 s. Exlibris 'Birger Ygge'. Lätt nött skinnband. 66. .

53124. Svenska Bryggareföreningens Porträttkatalog. 1935. 192 s. Exlibris 'Birger Ygge'. Klotband. 64.

53125. Svenska Bryggareföreningens Porträttkatalog. 1945. 185 s. Exlibris 'Birger Ygge'. Klotband. 65

53126. Svenska Bryggareföreningens Porträttkatalog. 1955. 203, (1) s. Exlibris 'Birger Ygge'. Solblekt halvskinnband. 63.

53127. Svenska Jästfabriks Aktiebolaget 1929 - 1944. 1944. 220 s. Originalhäfte, ngt nött. 9. .

53128. STORM PETERSEN, ROBERT. Tegnede Tuborg Tanker. 1943. ca 30 s. ohft. 113. .

53129. Thornell-Markén. Mellanölet - ett nytt ungdomsproblem? 1971. 122, (1) s. ohft. 111.

53130. Thunæus, H. Märkliga bryggare. 1967. 141, (2) s. ohft. Bryggerihistorik med biografier över ölbryggare med märkliga levnadsöden: 'Samuel Whitbread, portermagnat, teknisk nydanare, filantrop', 'Fredrik Rosenquist af Åkershult, det bayerska ölets introduktör i Sverige' och 'Anders Ohlsson, Malmöpojken som blev Sydafrikas bryggarkung' m m. 103.

53131. Thunæus, Harald. Ölets historia i Sverige 1-2. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968-70. Del 1: “Från äldsta tider till 1600-talets slut” 367 s. Del II: “1700- och 1800-talen” 358 s. Två blå originalklotband.. 367 +358 s.. Om ölkonsumtion, ölbeskattning och ölpolitik, ölimport och ölutskänkning, öltilldelning inom häreen och flottan, dryckesseder och dryckenskap, ölets råvaror och tillverkning, bryggerinäring, vidskepelse kring öl, öldryckeskärl m.m. 43.

53132. Thölén, L. Park Avenue Hotels skriftserie 11. Öl. 1963. 11, (1) s. ohft. 112.

53133. Tionde Svenska bryggaremötet i Stockholm. Den 2 sept. 1910. 269, (1) s. Hedbergband. Ngt nött skinnband med gulddekorerad pärm samt helt guldsnitt. 60.

53134. Topelius, C. För gott öls skull. ölhistoria och ölhistorier. 188 s. obd m nött sk. 52.

53135. Torstensson, S. Med smak av öl. 1991. 143 s. obd m sk. 80.

53136. Uggla, A. Linné om öl och ölbrygd. Särtryck ur Svenska Bryggareföreningen 75 år. s. 9 - 27. ohft. 106.

53137. Underdånigt betänkande afgifvet den 15 oktober 1902 af kommittén för förnyad utredning af frågan om lämpligaste sättet för anordnande af en maltdrycksbeskattning. 1902. 187, (1) s. tagen ur band. 88.

53138. Underdånigt betänkande afgifvet den 23 maj 1900 af kommittén för revision af gällande stadgande angående försäljning af vin och maltdrycker ml. m. 268 s. tagen ur band 94.

53139. Underdånigt betänkande med förslag till förordning angående försäljning av rusdrycker m. m. avgivet av den av kungl. maj:t den 17 nov. 1911 tillsatta nykterhetskommittén. 1914. 443 s. tagen ur band. 89.

53140. Underdånigt betänkande med förslag till förordninge angående beskattning af maltdrycker. 1881. 69 s. tagen ur band. 97.

53141. Halenius, Eric, (1709-72) Utrönte hushålls påminnelser, huru man utaf en tunna malt må kunna tilreda 80 kan. öl, utom 40 kan. swagare dricka, och utur en tunna säd twinga 18 til 20 kannor brännewin, med lös panna och i mindre werck, den del af mina älskade landsmän : til tjenst, som antingen sjelfwa förglömt, eller nu först skulle åstunda den wetenskap utöfwa. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1748.. 31 s. tagen ur band. 139.

53142. Waldenström, P. Maltdryckskomitens förslag med inledning och reservationer. 1900. 63 s. Bläckanteckningar genomgående. ohft. 102.

53143. Wiberg, Lennart. Bryggare och Bryggerier i Göteborg i Äldre Tider. 1934. 154 s. Originalhäfte. 42.

53144. Vogt, N. Schous Bryggeri. Mindeskrift til hundredarsjubilæet 1921. Med bidrag av Bugge, Midtun, von der Planitz, Nickelsen, P. Lykke-Seest Oslo 1921. 239, (1) s. Exlibris 'Birger Ygge'. Ngt nött halvskinnband. 5 øletiketter avbildet i farver. Inneholder foruten firma-historie, bl.a. også de illustrerte artiklene 'Drikkekar fra landet i 16- og 1700-aarene' av Gisle Midtun og 'Ølskikker i sagatiden' av Alexander Bugge34.

53145. Ytterligare publication angående wite på oloflig hembrygder. 1754. (4) s. tagen ur band. 144.

53146. Ölvännernas Matbok. 1985. 79 s. Originalband. 56.

OBS! Beställ böcker från denna katalog genom att klicka här!