Kokbokhandeln Connoisseur Katalog 52
320 böcker om kaffe och thé

Böckerna

i denna katalog är nya respektive antikvariska böcker, de antikvariska böckerna är om inte annat anges, häftade och i gott antikvariskt, skick. Alla priser är inklusive moms. Porto och i förekommande fall emballagekostnader tillkommer, Order expedieras mot postförskott om ej annat har överenskommits. Om en beställd bok har sålts lämnas inget särskilt meddelande om detta.

OBS! Beställ böcker från denna katalog genom att klicka här!


Böcker om kaffe och thé

52001. Adrian, Hans G. & Temming, Rolf L. & Vollers, Arend. Das Teebuch. Geschichte und Geschichten Anbau, Herstellung und recepte. 1989. 176 s. Förlagets laminatband. NR9

52002. And. Matssons kafferosteri - Falun. Våra 30 år i kaffe. 1903-1933. 31 s. Klammerhäftad med styvt tryckt illustrerat lätt nött pappersomslag. NR33

52003. Bayer, Rudolf. Hälsan och kaffet. Sammanfattning av moderna forskningar beträffande koffeinets verkningar och de förhållanden, under vilka det koffeinhaltiga kaffet icke bör användas. 1931. 15 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. NR46

52004. Bürgin, Eugen C. Kaffee. Mit 50 Kaffeerezepten aus aller Welt. Überaus reich illustriert mit Zeichnungen und farbigen Abbildungen im Text und auf Tafeln, fotografiert von Hans Joachim Döbbelin. Künzelsau, Siegloch 1988 .202, (5) s. Förlagsband. NR12

52005. Cairns, Charlotte. Tea time tips. The Ettrick Press Ltd, Edinburgh 1949. 124 s. Trådhäftad med styvt tryckt mycket trasigt pappersomslag. bläckanteckningar genomgående. NR31

52006. Curt . Abwarten und Tee Trinken. Eine Heitere Tee-ologie. Illustriert von Limmroth, Manfred. 1957. 42, (3) s. Trådhäftad med styvt tryckt solblekt pappersomslag. NR29

52007. de la Roque, Jean. Resa till mokka 1708-1710. Om en resa till Mokka i lyckliga Arabien för inköp av kaffe, företagen för första gången av fransmännen sjövägen runt Godahoppsudden åren 1708-1710. Med en berättelse om besöket hos konungen av Jemen i staden Moab, vilket företogs under fransmännens andra expedition till Mokka åren 1711-1713. Tillika med notiser och historik om kaffet, nämligen kaffeträdets odling och egenskaper och kaffedrickandets utbredning såväl i Asien som i Europa, dess införande i Frankrike och tillkomsten av de första Pariskaféerna. Kooperativa Förbundets Förlag. Stockholm. 1953. 206, (7) sidor,. XVI, 211, (2) s. Förlagets Opergamentryggband med skyddsomslag. First Swedish edition of La Roque's Voyage de l'Arabie heureuse, ...(Paris 1716), translated by Gustav Fredlund and Anders Cyrus NR20

52008. Ehrenborg, Anna Fredrika: Om kaffe af korn, hwete och råg till winst för helsa och kassa. Tredje upplagan. 1844. 8 s. NR41

52009. Ehrenborg, Anna Fredrika: Om kaffe af korn, hwete och råg till winst för helsa och kassa. Ny och tillökad upplaga. 1844. 8 s. NR49

52010. Elgklou, Lars. KaffeBoken. 1993. 231 s. Förlagets laminatband. NR1

52011. Eloy, N. F. J. Undersökning af en Medicinsk, Så wäl som Politisk fråga: om dageliga bruket at dricka caffe är nyttigt eller åtminstone oskyldigt i anseende til hälsan; Om det kan förenas med Statens bästa, eller om det i all är skadeligt? Öfwersatt ifrån fransyskan. Stockholm, tryckt i Stolpiska tryckeriet, 1783. 64 s. Tagen ur band. NR50

52012. En resa till det stora kaffelandet. Helsingborg 1936. ca 45 s. Trådhäftad. NR74

52013. Essén, Åke W. Tolv Kring Bordet. III. O kaffe, du som skingrar alla sorger. 1954. 2, (3) s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. NR18

52014. Forrest, D. M. A hundred years of ceylon tea 1867-1967. 1967. 320 s. + 1 utvikningsbar karta. A readable account of the industry and its protagonists: the index lists a who's-who of famous and aristocratic names of the colonial era A fascinating history on the beginnings of tea growth and a detailed growth map of Ceylon Förlagets ljusblå ngt nötta klotband. NR4

52015. Green and roasted coffee tests. 1963. 171, (20) s. Förlagets klotband. NR3

52016. Gööck, Roland. Tee. 1990. 190, (1) s. Förlagets illustrerade pappersband. NR8

52017. Göök, Roland. Rykande varm. 1969. 93 s. Nött pappersband. NR28

52018. Hallman, Carl Israel, (1732-1800): Sorge-tal, då gudinnan cofféa flygtade ur svea land den 31 julii 1794. Hållet vid kongl. Djurgårds helso-brunnen i en talrik samling af bägge könen, samma dag. =Anon.= Stockholm, trykt hos And. Jacobsson Nordström, 1794. 22,2 blanka sidor. Trådhäftad med nött pappersomslag. Inlagan nött och delvis trasig. NR45

52019. Heer, Jean. World Events 1866-1966. The first hundred years of nestlé. 1966. 226, (1), (ca 40) s. Förlagets pappersband. Suchard, NR75

52020. Huss Magnus. Om kaffe; dess bruk och missbruk. en folkskrift Rikets hushållningssällskaper tillegnad 1865. 67 s. Trådhäftad med tryckt ngt nött och solkigt pappersomslag. Med anteckningar på främre omslag samt på titelbladet. NR43

52021. Huss Magnus. Om kaffe; dess bruk och missbruk. en folkskrift Rikets hushållningssällskaper tillegnad 1865. 67 s. Trådhäftad med tryckt ngt nött pappersomslag. NR51

52022. Huxley, Gervais. Talking of Tea. Ivyland, Pa. John Wagner, Sons 1956. 103, (1) s. grönt klotband med illustrerat lätt nött skyddsomslag. NR34

52023. Jacobs, H. E. Kaffets saga och segertåg. Med ett tillägg: Kaffet i Sverige af Lilliehöök, Johan O. 1937. 261 s. Trådhäftad med styvt tryckt illustrerat ngt nött och trasigt pappersomslag. First Swedish edition of Jacob´s Sage und Siegeszug des Kafffees (1934). With an appendix by Johan O. Lilliehöök on coffee in Sweden NR21

52024. Jacobs, H. E. Kaffets saga och segertåg. Med ett tillägg: Kaffet i Sverige af Lilliehöök, Johan O. 1937. 261 s. Halvklotband med sprängda snitt samt främre omslag medbundet. First Swedish edition of Jacob´s Sage und Siegeszug des Kafffees (1934). With an appendix by Johan O. Lilliehöök on coffee in Sweden NR22

52025. Jacobs, H. E. Kaffets saga och segertåg. Med ett tillägg: Kaffet i Sverige af Lilliehöök, Johan O. 1937. 261 s. Klotband med främre omslag medbundet. First Swedish edition of Jacob´s Sage und Siegeszug des Kafffees (1934). With an appendix by Johan O. Lilliehöök on coffee in Sweden NR23

52026. Johnson, R. J. Johnson's Note book for Tea planters. Fourth enlarged edition. Nött och solkigt rött klotband med skyddsomslag. inlagan fuktskadad och solkig. ett utan skyddsomslag. 1950-tal NR14

52027. Kafferosteriet “Triangelns” utveckling under 20-årsperioden. 100 numrerade ex varav detta är nr: 67. Göteborg 1923. 15 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. NR44

52028. Kakuzo Okakura. Boken om té. 1921. 183 s. Trådhäftad. NR37

52029. Kakuzo Okakura. Das Buch vom Tee. 1957. 74, (2) s. Lätt nött pappersband. NR32

52030. Kakuzo Okakura. Te-Bogen. Glimt af æstetiken, etiken og filosofien i Japanernes tekultus. 1925. 96, (2) s. Trådhäftad. NR35

52031. Kaufman, William I. Kaffe Raff. 1969. 91 s. Nött pappersband. NR27

52032. Kjær, Rasmus & Thomsen, Jens Henrik. Kaffe. 2004. 145 s. Förlagets illustrerade laminatband. NR2

52033. Kongl Maj:ts och rikets Commerce-Collegii Kungörelse, Angående Förbud emot så kallat Swenskt caffé. 19 junii 1794. (4) s. anteckningar. NR57

52034. Kongl Maj:ts och rikets Commerce-Collegii Kungörelse, Angående Förbud emot införsel af bränd och malen Cicorie-Rot. 3 mars 1817. (4) s. NR60

52035. Kongl Maj:ts och rikets Commerce-Collegii Kungörelse, Angående hwad i att tagas bör, enär caffé- bönor utöfwer 50 skålpund från stapelstad til andre städer transporteras. 19 julii 1802. (4) s. NR56

52036. Kongl Maj:ts och rikets Commerce-Collegii Kungörelse, Angående hwad i att tagas bör i anseende til nederlag och utförsel af Caffé, som, innan kungörandet af Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning den 6 sistledne April, bewisligen blifwit införskrifwit. 9 maji 1799. (4) s NR58

52037. Kongl Maj:ts och rikets Commerce-Collegii Kungörelse, Angående hwad, som bör iakttagas i afseende på förpackning och transport inom riket af Caffé, Mascowad-, terres-, tetes-, whitt puder= och krossadt Lump=socker, tobaksblad, win och arrack. 3 feb. 1817. (4) s. NR59

52038. Kongl Maj:ts och rikets Commerce-Collegii Kungörelse, Angående Kaffekokares, Winskänkares, Traktörers och Spisqvarters=idkares förpassande til Rikets Marknader. 29 junii 1813. (4) s. NR54

52039. Kongl Maj:ts och rikets Commerce-Collegii Kungörelse, Angående Tullafgifterne för Thé, canel, ingefära och peppar, som med swenska fartyg från brasilien till riket införas. 1 mars 1820. (4) s. NR55

52040. Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående Caffés införande och nyttjande tils widare. 24 nov. 1796. (4) s. NR65

52041. Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående förbud emot införsel af Nederlagsgods samt caffe, socker och tobak, äfwensom af win och arrac, med öppna båtar af hwad storlek som helst och med däckade fartyg under tjugufem lästers drägtighet. 22 dec. 1818. (4) s. NR67

52042. Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående förbud emot så wäl försäljning af tillredt caffe, som bruk af wisse utländske winslag, liqueurer och dryckeri. 30 april 1817. (4) s. NR70

52043. Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående förbud mot införsel af rhum och manufacturerade bomullswaror samt om tullens förhöjning å caffe. 23 jan. 1815. (4) s. NR66

52044. Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående förnyande af det uti förordningen under den 1 januarii 1794 stadgade förbud emot caffés införsel och bruk. 6 april 1799. (4) s. NR68

52045. Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse om Caffés införsel och bruk. 6 april 1802. (4) s. NR63

52046. Kongl. Maj:ts Nådiga kungörelse, angående uphäfwandet af det genom kongl kungörelsen den 30. april 1817 stadgade förbud emot försäljning och förtäring af tillredt caffe på källare, wärdshus, spisqwarter, caffehus, krogar och andra allmänna ställen, äfwensom wid marknader och auctioner i städer och på landet. 5 sept. 1822. (4) s. NR62

52047. Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud, angående en consumtion accis erläggande af Thé, caffé, rök= och Snus=Tobak samt puder. 26 nov. 1747. (8) s. NR69

52048. Kongl. Maj:ts ytterligare Förklaring och påbud/ angående speel och dobbel på källare och caffee huus. 5 dec. 1719. (4) s. NR64

52049. Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige påbud, emot caffé drickande. 24 martii 1768. (4) s. NR61

52050. Kungörelse angående caffe. 1769. (4) s. NR71

52051. Lode, Jöran Wilhelm, eg. Georg, (1742-99): Angående caffe. 1796. J. W. Lode. (2) NR72s.

52052. Maitland, Agnes C. The Afternoon tea book : Tea, Coffee, Chocolate, Cakes, Scones, Rolls, Sandwiches, Cooling Drinks and Ices; Ed. Helen Edden (With Special Chapters on Baking Cakes in Gas Ovens and the Making of Sweets etc). 4th edition. .London 1920-tal. 130, (9) s. Något nött klotband. NR10

52053. Massia, Pierre & Rombouts, Hugo. Le café gastronomie. 1995. 174, (2) s. Förlagets illustrerade laminatband med illustrerat skyddsomslag. NR6

52054. Percy F. Luck & C:o handels-aktiebolag stockholm. Priskurant. 1895. 12 s. Klammerhäftad tidning. NR40

52055. Perrier-Robert, Annie. Le Thé Les carnets gourmands. 1999 s. 128 s. Förlagets illustrerade laminatband. NR5

52056. Prislista från Tham The. 1 sept. 1960. i sida i plastficka. NR53

52057. Röding, Jacob (1725-1782) Tankar om de År 1756 Förbudne waror, I Synnerhet Caffé. Stockholm tryckt hos Pet. Jör. Nyström. 1756. (8) s. NR48

52058. Salon de thé des galeries Lafayette. 15, (1) s. NR39

52059. Schall, Sybille. Die kunst kaffee zu trinken. 1953. 83, (1) s. Förlagets laminatband. NR38

52060. Stella, Alain. Le Livre du Café. 1996. 232 s. Förlagets blågrå klotband ,ed Ett ngt nött illustrerat skyddsomslag. NR77

52061. Strassburg, Horst. Das Kaffee- und Teebuch. 1982. 220 s. Förlagets klotband med illustrerat skyddsomslag. NR15

52062. Suchard, Jacobs. Brown Gold. All about the world of coffee. 95 s. Förlagets laminatband. NR76

52063. Swahn, Jan-Öjvind. Svensk Kaffekultur. Andra upplagan. 60 s. Limhäftad med styvt tryckt illustrerat lätt nött pappersomslag. NR25

52064. Syvälahti, Toini. I stället för Kaffe och Te. 1942. 15 s. Klammerhäftad. NR73

52065. Tham, E. Te. 34, (5) s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. NR30

52066. Trotzig, I. Cha-No-Yu. Japanernas teceremoni. 1911. 120 s. Medbunden priskurant från James Lundgren & Co, Göteborg. Förord skrivet av Sven Hedin. Ingår i serien Populära etnologiska skrifter Något nött klotband. NR7

52067. Trotzig, I. Cha-no-yu. Japanernas teceremoni. 1911. 120 s. Trådhäftad. häftningen trasig. NR52

52068. Två kaffepåsar från C. Fagerlinds. en gul och en blå. NR42

52069. Ukers, William H. The Romance of Tea and outline history of tea and tea-drinking through sixteen hundred years. Covering the historical: Genesis of tea, tea's conquest of the orient, tea comes to Europe and America, Technical: how tea grows and how its manufactured, commerce of tea, tea manners and customs. Social: tea and the fine arts. Ukers was a famous author on both coffee and tea. His works are reliable highly respected for accuracy and content New York, A.E Knopf 1936. First edition. 14,276, XII, (1) s. NR11

52070. Ukers, William H. The Romance of Tea and outline history of tea and tea-drinking through sixteen hundred years. Covering the historical: Genesis of tea, tea's conquest of the orient, tea comes to Europe and America, Technical: how tea grows and how its manufactured, commerce of tea, tea manners and customs. Social: tea and the fine arts. Ukers was a famous author on both coffee and tea. His works are reliable highly respected for accuracy and content New York, A.E Knopf 1936. First edition. 280 s. Ngt nött brunt klotband. Sven Cavelius Exlibris. NR17

52071. Underrättelser om begagnandet af Mocka-Kaffe. Stockholm, tryckt hos Georg Scheutz, 1825. (1) s. NR47

52072. Uribe, Andrés C. Brown Gold the amazing story of Coffee. History, growing, production, marketing and making coffee. Recipes for coffee drinks and accompaniments. 1954. First printing. 237, (1) s. Förlagets klotband. med ett ngt nött och fransigt skyddsomslag In this book you'll learn all about coffee. How and where it is grown, harvested and prepared for your consumption, its role in world commerce and finance with many unusual recipes for coffee foods and drinks that you can easily prepare in your own home NR19A

52073. Uribe, Andrés C. Brown Gold the amazing story of Coffee. History, growing, production, marketing and making coffee. Recipes for coffee drinks and accompaniments. 1954. First printing. 237, (1) s. Förlagets klotband utgallrat biblioteksex In this book you'll learn all about coffee. How and where it is grown, harvested and prepared for your consumption, its role in world commerce and finance with many unusual recipes for coffee foods and drinks that you can easily prepare in your own home NR19B

52074. Uribe, Andrés C. Brown Gold the amazing story of Coffee. History, growing, production, marketing and making coffee. Recipes for coffee drinks and accompaniments. 1954. First printing. 237, (1) s. Förlagets klotband. utan skyddsomslag NR In this book you'll learn all about coffee. How and where it is grown, harvested and prepared for your consumption, its role in world commerce and finance with many unusual recipes for coffee foods and drinks that you can easily prepare in your own home NR 19C

52075. Urtel, Peter Martin. Die Kunst Tee zu trinken. Bei Heimeran in München. 1956. 118, (2) s. Förlagets laminatband. NR36

52076. Waerland, Are. Kaffe. En historisk, fysiologisk och folkpsykologisk skildring av den roll kaffet spelar i våra modärna samhällen. Hälsolivets grundprinciper i ny revolutionerande belysning. 1940. 115, (1) s. Trådhäftad med styvt tryckt ngt nött pappersomslag. NR13

52077. Waugh, Alec. The Lipton story. A centennial Biography. In this rich and engrossing biography of Thomas Lipton, Alec Waugh has recreated the fascinating and complex figure of a man who became a legend in his own lifetime, a millionaire before he was forty, an unofficial ambassador at large, and an unforgettable sportsman to millions of people London 1951. 277 s. Förlagets ngt nötta blå klotband. NR16

52078. Wigardt, Otto: Från plantager och théhus. Nytt och nyttigt om thé. Borås 1976. Förlagets originalklotband. 96s. ill. NR78

52079. Wilton, Stig. Kaffe. 1967. 229, (8) s. Förlagets klotband med illustrerat NR24skyddsomslag.. First edition of an essay on coffee, its history, use and abuse

52080. von Linné, Carl. Anmärkningar om Coffé. 1962. 34, (2) s. Bläckanteckningar på fria försättsbladet. Pappersband. NR26

52081. Zoega,Rudolf: ... Till tropikerna. en resa med kafee utgiven av Zoegas kaffe i helsingborg. 1960. 152s. Illustrerad. Förlagets originalband. Med Rudolf och Helana Zoegas dedikation till P. Inges specerier. NR79

OBS! Beställ böcker från denna katalog genom att klicka här!