Kokbokhandeln Connoisseur Katalog 50
85 böcker om SPA och hälsobrunnar

Böckerna

i denna katalog är nya respektive antikvariska böcker, de antikvariska böckerna är om inte annat anges, häftade och i gott antikvariskt, skick. Alla priser är inklusive moms. Porto och i förekommande fall emballagekostnader tillkommer, Order expedieras mot postförskott om ej annat har överenskommits. Om en beställd bok har sålts lämnas inget särskilt meddelande om detta.

OBS! Beställ böcker från denna katalog genom att klicka här!


Böcker om SPA och hälsobrunnar 50001. Aftonstämning, Parken, Ryds Badanstalt. vykort. 84. SEK 30

50002. Alfvarsord. Badsocietetens egen tidning. Den 23 Juli 1902. (4) s. Delat på sig i vikningen. 2 ex. 68. SEK 1500

50003. Andersson, D. Tillgången på dricksvatten i vedbo och södra delen af nordmarks härader. Gbg 1901. 29, (1) s. Klammerhäftad med styvt tryckt något solkigt pappersomslag. Inlagan något solkig. 5. SEK 350

50004. Andrée, A. Helso-Lära utan Medikamenter, för friska och sjuka af alla stånd. sthlm 1842. 99 s. Tagen ur band. 1 SEK 300

50005. Apotekarnes mineralvattens aktiebolag 1875 - 1935. Minnesskrift. Sthlm 1935. 179 s. Trådhäftad med styvt tryckt något solkigt pappersomslag. 3 SEK 150

50006. Badtidningen. Tidning för Båstad, Malen och Torekow. Bertha Jönson, redaktör och utgivare. N:r 8 Lördagen den 10 augusti 1935. 73. SEK 350

50007. Bergqvist, Johan. Luft= och solbad samt kallvattenkur såsom hälsomedel. Sthlm 1899. 33 s. Trådhäftad. 16. SEK 450

50008. Beskrifning om Ramlösa Hälso och Kurbruns upfinnande/ dess Belägenhet/ natur/ wärckan och rätta bruk. Facsimileupplaga tryckt 1957 i 2000 ex. (2), (22), (1) s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Namnteckning på titelbladet. 45. SEK 100

50009. Bilder från Mössebergs Vattenkuranstalt och Sanatorium. 1903. (8) s. Trådhäftad med styvt tryckt illustrerat pappersomslag. 77. SEK 750

500010. Boëthius, Jacob. Om Baggetoffta Hälso-Källa. Facsimilupplaga tryckt i uddevalla 1976. 225 ex, 25 numrerade detta nr 13. (1), 16, (1) s. Trådhäftad med tryckt pappersomslag. 18. SEK 850

500011. Bruns=Bön. Tryckt i kongl. am:ts tryckeriet . Carlscrona 1792. (4) s. folder.. 57. SEK 4500

500012. Charta öfver Medevi Hälso-Brun med dess Belägenhet uti Östergöthland Afka Härad och Nykyrke Sockn. Upmätt och författad år 1784, af Frid. Ekmanson. Vikt. Kopparstick. 58. SEK 2250

500013. Dahlgren, S. Jaquette du rietz lasaretts- och fattigförsörjningsinrättning vid lundsbrunn 1817-1917 jemte historik öfver lundsbrunns hälsobrunn och badanstalt. Skara 1917. 149, (2) s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 11. SEK 450

500014. Dalskogens hälsobrunn och rekreationsort. 1917. (4) s. folder. 43. SEK 250

500015. Forssenius, C. Om hafs-kuren eller thalassotherapien. Tredje omarbetade upplagan. Gbg 1891. 176 s. Blått något nött klotband. 9. SEK 300

500016. Forssenius, Carl Joh. Fr. Om sätra brunn. akademisk afhandling, med hvidterfarna medicinska fakultetens i Upsala tillstånd under inseende af Doct. Israël Hwasser professor i theoretiska och praktiska medicinen för medicinska gradens erhållande Delen I / författad och utgifven av Carl Joh. Fr. Forssenius. Upsala 1849 Leffler och Sebell. 20 s. Tagen ur band. Ytterligare delar ej utg. 13. SEK 3500

500017. Gottskärs Hafsbad. 1903. 12 s. Klammerhäftad med styvt tryckt illustrerat lätt nött och solblekt pappersomslag. 50. SEK 750

500018. Grefsens badinrättning vid Kristiania. Urklippt blad. 1 s. 78. SEK 250

500019. Grennaforssa Brunn och Bad vid södra stambanan i småland. 1914. 11 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Varit vikt på mitten. 41. SEK 450

500020. Grennaforssa brunnsbadinrättning. Wexiö. 1896. 20 s. Klammerhäftad med styvt tryckt illustrerat pappersomslag. Lätt nött och solkig. 27. SEK 850

500021. Grennaforssa Hälsobrunn och kuranstalt småland. 1920. 10 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. har varit vikt på mitten. 42. SEK 450

500022. Gustafsbergs Hafsbad och Brunnsort. 1911. (12) s. + 1 utvikbart panorama plansch. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Stämplar på främre omslag. 53. SEK 350

500023. Helsjöns gyttjebad och kuranstalt rekreations- och viloplats. 1937. (8) s. Klammerhäftad med styvt tryckt illustrerat pappersomslag. 25. SEK 250

500024. Helsjöns Gyttjebad och Kuranstalt. Rekreations- och viloplats En av Sveriges vackraste platser öppet hela året. 1934. 8 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 61. SEK 250

500025. Helsobrunnen Helsan och Helsingborgs hafsbad. 1890. 66, (1) s. + 1 utvikningsbar karta. Trådhäftad med tryckt något nött och solkigt pappersomslag. Genomgående anteckningar. 59. SEK 750

500026. Hjo bad. Parkparti. Vykort. 83. SEK 30

500027. Hjo Vattenkuranstalt 1 juni - 1 september. 16 s. + 1 utvikningsbar karta. 65. SEK 450

500028. Hjärne, C. H. Kort och enfaldig undervisning om hälsans bevarande, grundad på menniskokännedom. Öfversättning. Stockholm, tryckt hos controlleuren C.G. Cronland, 1786. 60, (1) s. 8. SEK 4500

500029. Hofman-Bang. Ove Malling. Studien über Schwedische fluss- und quellwässer. Diss. Uppsala : Univ upsala 1904. 57, (1) s. Trådhäftad. Häftningen nästan trasig, stämpel på titelbladet. 23. SEK 350

500030. Hohensehwangau. Die Perle des bayerischen Gebirges. Luftkurort I. Ranges. 1898. 16 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 75. SEK 450

500031. Hotel Kaiserhof Augusta victoriabad Wiesbaden. 44 s. Solkig och något vattenskadat klotband. Inlagan i felfritt skick. 66. SEK 750

500032. Hultafors Klimat & Vattenkuranstalt. 1910. (16) s. Klammerhäftad med styvt tryckt något nött pappersomslag. 63. SEK 650

500033. Hwasser, Israel, (1790-1860). Underrättelser för brunns-gäster vid Porla. Del I-III., Delen I / utgifven och författad af Harald Oscar Caspersson + Delen II / utgifven och författad af Johan Edvard Håkansson + Delen III / utgifven och författad af Magnus Lagerlöf 43 s. Tagen ur band. Något fuktskadad i marginalerna. 14. SEK 3500

500034. Hälsobrunnen hälsan. Sofiakällan-hälsingborg. 1913. 24 s. Klammerhäftad med styvt tryckt illustrerat pappersomslag. 26. SEK 350

500035. Kallenberg, Karl. Wisby. Schwedische baderegeln. Inre tit.: Kurzgefasste Beschreibung aller in Schweden gebräuchlichen Badeformen nebst einigen diätetischen Vorschriften. Malmö 1907. 60, (1) s. Trådhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 12. SEK 450

500036. Kypke, Moritz. Den dietetiska läkemethodens användande att grundligt bota akuta sjukdomar, eller febrar och inflammationer, jemte ändamålsenligaste förhållningssätt vid förgiftningar. 1:a upplagan. Carlshamn 1862. 38, (1) s. Trådhäftad. 7. SEK 1250

500037. Leufvenmark. D. Mineralvatten. Beredning af de flesta brukliga helsovatten, så väl som soda- och Selters-vatten; limonader, sockerdricka m. m. jemte anvisningar att kolsyra champagne och andra viner, punsch m. m. med beskrifning å dertill behöfliga apparater efter goda källor och praktisk erfarenhet af Jac. D. Leufvenmark. sthlm 1870. (1), 95 s. + 2 planscher. Tagen ur band. 4 SEK 1200

500038. Levertin, Alfred. Om Torpa Källa. Ak avh Karolinska, Sthlm 1875. 117, (2) s. Ryggklotband. 19. SEK 950

500039. Lindblom, Andreas. Fataburen. Kulturhistorisk Tidskrift. Häfte 4. sthlm 1928. Innehåller en artikel om Porla brunn av Jöran Sahlgren. Trådhäftad med tryckt pappersomslag. ouppskuren. 15. SEK 100

500040. Lundberg, U. Lundsbrunn ett blad ur de svenska hälsobrunnarnas historia. sthlm 1946. 16 s. Klammerhäftad med tryckt något solkigt pappersomslag. Förfdedikation på främre omslag. 36 SEK 450

500041. Lundsbrunn. Hälsobrunn. Hälsobrunn och badanstalt. Säsong: 1 juni-31 augusti 1930. Sthlm 1930. 8 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 33. SEK 250

500042. Lundsbrunn. Hälsobrunn. Hälsobrunn och badanstalt. Säsong: 1 juni-31 augusti 1931. Sthlm 1931. 8 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 34. SEK 250

500043. Lundsbrunn. Hälsobrunn. Hälsobrunn och badanstalt. Säsong: 8 juni-20 augusti 1932. Sthlm 1932. 8 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 35. SEK 250

500044. Lundsbrunn. Hälsobrunn. Hälsobrunn och badanstalt. Säsong: 8 juni-20 augusti 1933. Sthlm 1933. 8 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 32. SEK 250

500045. Lundsbrunns Hälsobrunn och badanstalt. 1906 (12 s.), 1907 (12 s.), 1908 (12 s.), 1909 (12 s.), 1913 (8 s.), 1914 (12 s.), 1915 (12 s.), 1919 (8 s.), 1920 (8 s.), 1921 (8 s.), 1922 (8 s.), 1923 (8 s.), 1924 (8 s.), 1925, (8 s.), 1926 (8 s.), 1927 (8 s.), 1929 (8 s.). Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 17 häften. 46. SEK 5000

500046. Lysekils Hafsbadanstalter, Säsong 1 juni - 15 sept., Bassinerna i Höststorm. Vykort. 85. SEK 40

500047. Medevi brunn. (12) s. Klammerhäftad med styvt tryckt illustrerat pappersomslag. 29. SEK 350

500048. Medevi Brunn. 1983. (12) s. Klammerhäftad med styvt tryckt illustrerat pappersomslag. 52. SEK 100

500049. Notice Médicale sur les eaux de vichy. Guide de l’étranger vichy. ca. 1880-tal. 83, (1) s. Tryckt pappersomslag. namnteckning på främre omslag. 79. SEK 2200

500050. Nybro Brunn 1938. 19, (5) s. + 1 utvikningsbar karta. Klammerhäftad med styvt tryckt illustrerat pappersomslag. 60. SEK 250

500051. Nybro Brunn och Badanstalt. Säsong: 1 juni - 1 september 1926. Sthlm 1926. 16 s. Klammerhäftad med styvt tryckt illustrerat pappersomslag. 30. SEK 350

500052. Nygårds Brunns- & Badanstalt. Adress: Flybo. Säsong: 15 juni - 1 september. 1935. (4) s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 40. SEK 350

500053. Nyström, O. E. Några ord om Hafskuren eller thalassotherapien. Gbg 1907. Förfdedikation på främre omslag. 27 s. Trådhäftad med styvt tryckt något nött och solblekt pappersomslag. 22. SEK 450

500054. Ostseebad binz auf rügen, deutschlands schönster insel. utvikbar plansch. Något nött. 80. SEK 450

500055. Persborgs Pensionat Rättvik. 1908. (8) s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 62. SEK 550

500056. Plansch över Mössebergs kurort i färg. Oljetrycksplansch c.a 1890-tal tryckt hös Meyer & Köster, Göteborg, 71. SEK 750.

500057. Priskurant från Instruktions-Apoteket Nordstjernans Mineralvatten-Fabrik. Folder. 81. SEK 250

500058. Prospectus for Tonsåsens Sanatorium og Kuranstalt (Valdres i Norge). 1884. 1 ark. Med en reva och delvis solblekt. 72. SEK 1250

500059. Prospekt från Ryds Sanatorium. Den äldsta anstalt i Sverige för vattenbehandling enligt Pfarrer Kneipps metod. Saison 1 juni - 15 september. 1900. (6) s. Trådhäftad med styvt pappersomslag. Originalomslagen medbundna. stämple på främre originalomslag. 49. SEK 450

500060. Prospekt öfver Gustafsbergs Badort. 1892. 7 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 56. SEK 1250

500061. Prospekt öfver Gustafsbergs Badort. 1901. 15 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 55. SEK 850

500062. Ramlösa Brunn 1707-1907. Strödda anteckningar ur Brunnens historia, utgifna med anledning af dess 200=åriga tillvaro. 1907. 56 s. + 4 planscher och 1 vikt karta. Trådhäftad med styvt tryckt nött, fransigt och delvis trasigt pappersomslag. Inlagan i gott skick. 3 ex. 44. SEK 100

500063. Rietz, Sigurd. Valdemar. Om kurmedlen vid Ronneby Helsobrunnar samt deras indikationer. akademisk avhandling hvilken med tillstånd af medicinska fakulteten vid Lunds universitet för vinnande af medicinsk doktorsgrad till offentlig granskning framställes 1896. 114, (1) s. Nött och delvis trasigt trådhäftad. 21. SEK 500

500064. Ronander, C. W. H. Carlsbader-, embser-, marienbader-, eger-, pyrmonter- och spaavattnens nytta och bruk. sthlm 1827. VIII, 73 s. Rött halvskinnband. 24. SEK 3500

500065. Ronneby Brunn 1899. 1 blad. 67. SEK 450

500066. Rostocks brunn. hälsobrunn och badanstalt. 22 s. Klammerhäftad med styvt tryckt illustrerat pappersomslag. 28. SEK 450

500067. Ryds brunn och badanstalt. 1925. 8 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 39. SEK 350

500068. Ryds brunn och badanstalt. 1929. 8 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 38. SEK 350

500069. Ryds brunn och badanstalt. 1932. 12 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 54. SEK 350

500070. Ryds Brunn och badanstalt. 1941. 16 s. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 37. SEK 250

500071. Sandefjords badinrättning. (2) s. + 3 planscher. Lösa blad. 74. SEK 350

500072. Schlangenbad im Taunus. Herausgegeben vom Verkehrs-Verein Schlangenbad. 7 s. Klamemrhäftad med styvt tryckt pappersomslag. 76. SEK 250

500073. Sommarboken 1925. Utgiven av turist-Trafikföreningen för södra Sverige. Innehåll: 1. Resor med järnväg, 2. Längre bilturer, 4. Badorter, brunnar, vilo- och kurorter samt städerna, upptagna i bokstavsordning med angivande av hotell, pensionat och restauranter samt förslag till utflykter med järnväg, bil, cykel eller till fots. Tryckt i Lund Erik Löwegren 1925. 96 s. Klammerhäftad med styvt tryckt illustrerat något nött och solkigt pappersomslag. Reva i främre omslag. 51. SEK 450

500074. Svensk Bad- och Kurortstidning. Organ för svenska bad- och kurorter, allmänna varmbadinrättningar samt främjande af ett sundt badlif i allmänhet. N:r 1 lördagen den 6 juli 1901. Utgifvare Lars Bergström. 70. SEK 750

500075. Svensk Bad- och Kurortstidning. Organ för svenska bad- och kurorter, allmänna varmbadinrättningar samt främjande af ett sundt badlif i allmänhet. N:r 5 lördagen den 3 augusti 1901. Utgifvare Lars Bergström. 69. SEK 750

500076. Svenska bad och kurorter. 1908. 278, (8) s. 4:e årg. Trådhäftad med styvt tryckt illustrerat nött pappersomslag. 47. SEK 500

500077. Svenska bad och kurorter. 1909. 299, (7) s. 5:e årg. Trådhäftad med styvt tryckt illustrerat nött papperomslag. Inlagan nött och några sidor på slutet fransiga. 48. SEK 500

500078. Ulricehamns Sanatorium med Hälsobrunn och Vattenkur år 1892. Utvikingsbar folder. 64. SEK 650

500079. Ulricehamns sanatorium och badanstalt. sthlm 1934. 12 s. Klammerhäftad med styvt tryckt illustrerat pappersomslag. 31. SEK 250

500080. Wallin, U. Vila vid denna källa. Om kurorter, vård- och semesteralternativ. 1979. 205, (1) s. Förlagets laminatband. 20. SEK 100

500081. Wide, Anders. Upplysningar för badgäster i Lysekil. Lysekil 1905. 65, (1) s. Klammerhäftad. 17. SEK 1200

500082. Wistrand, Hilarion. Helsowårdslära, med särskild hänsyn till nyfödda och späda barn. sthlm 1871. 80 s. Trådhäftad mde tryckt pappersomslag. 6. SEK 650

500083. Wurm, W. Vattnet såsom Helso- och läkemedel. En familjebok af... Gefle 1884. 63 s. Nött och solkigt trådhäfte, inlagan på väg att lossna. 2. SEK 750

500084. Vägvisare för brunnsgäster och resande som besöka Carlsbad och dess omgifningar. Med en promenadplan samt charta öfver nordvestliga delen af Böhmen. Öfversättning från 8:de upplagan af “Der Führer in Carlsbad und seinen umgebungen” 1858. 163, (5) s. + 2 utvikningsbara planscher. Ryggklot med originalomslagen uppfodrade på pärmarna. 82. SEK 2100

500085. Åberg, A. Ramlösa. En hälsobrunns historia under 250 år. Gbg 1957. 195 s. Grått klotband med illustrerat skyddsomslag. 10. SEK 150


 

OBS! Beställ böcker från denna katalog genom att klicka här!